Op maat

Informatie is overal en onbeperkt beschikbaar. Maar hoe komt u aan betrouwbare informatie? Daarvoor schakelt u Sterra in. Wij kennen de weg in de informatiejungle. ->>

Onderzoek

Schrijft u een boek of scriptie? Doet u onderzoek of ligt er een adviesvraag op uw bureau? Goed literatuuronderzoek bepaalt de kwaliteit van uw werk. Klopt uw literatuuronderzoek niet, dan klopt het resultaat niet. Jammer van uw tijd - én uw imago. ->>

Online bibliotheek

De gebruikers van uw bibliotheek willen werken, leren en studeren met de juiste informatie. Eerste voorwaarde hiervoor: toegankelijke content. Weet u dit te realiseren? Sterra wel. ->>

Training

Hoe kan het dat jij in drie tellen hebt gevonden, waar ik de hele ochtend al op aan het googelen ben? ->>