Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek

Schrijft u een boek of scriptie? Doet u onderzoek of ligt er een adviesvraag op uw bureau? Goed literatuuronderzoek bepaalt de kwaliteit van uw werk. Klopt uw literatuuronderzoek niet, dan klopt het resultaat niet. Jammer van uw tijd - én uw imago.

Maar hoe doet u goed literatuuronderzoek?

Goede vraag. Ons antwoord: doe het niet, wij doen het voor u.

 “Maar literatuuronderzoek doen kan ik heus zelf wel.”
Dat horen we vaker. U gaat zoeken met Google, raadpleegt de bibliotheek en enkele scripties - en dan wijst de weg zich vanzelf. Informatie is immers overal te vinden? 

Maar pas op: deze manier van werken geeft een wankele basis. Alsof u zonder kaart gaat wandelen in onbekend bergachtig gebied.

Literatuuronderzoek volgens Sterra

Als u met Sterra op pad gaat, verloopt onderzoek op basis van een goed voorbereide route.

Wij:

  • werken volgens een onderzoeksmethode,
  • raadplegen betrouwbare bronnen,
  • leggen een goed fundament onder uw probleemanalyse
  • zorgen voor de juiste bronvermelding zodat u plagiaat voorkomt.

Vier stappen op de juiste weg

Bronnenonderzoek.
Verzamelen.
Toetsen.
Verantwoorden. 

Eenvoudige, maar onmisbare stappen in literatuuronderzoek. Klinkt dit als een goede route voor u? Wij lopen graag met u mee.